Facebook

Category Archives: Uncategorized

Di boschi e di marine. Il poema epico di Francesco Benozzo

di Sarah Tardino   Fanciulla: Vossa benedica nannu. Eremita: Se vossa binidica nannu nun mi dicivi, cu l’occi ti mangiava e cà vucca ti surciava. E unni va caminannu figlia, ‘menzu sti voshi voshi, marini marini e armali feroci? Fanciulla: Nannu, vaiu circannu u re ‘n cani niuru. Eremita: Ah, figlia tanti n’anu passatu, principi,…

Read more
Follow Us

Get the latest posts delivered to your mailbox:

%d bloggers like this: