Facebook

Vesna Andrejevic traduce Chiara De Luca

Verujem
u svetinju svakog susreta
u neponovljivo doba jednog trena,
u Večnost sada što izbavlja vreme
da se najzad može dopreti i do nekog otvorenog srca
sačuvati ustreptali krik u svakom pogledu
i reči poput pesme što po vetru
snažno huči mostove među pričama
o beskrajno moru tišine koja ne popušta
kad se više ne lome valovi iščekivanja
dok se zalud pokoravaju nekom dnu od uspomena.

 

 

 

 

 

 

 

Iz zbirke “Azbuka nevidljivog”

 

 

Sa tobom se i kiše vracaju,
sitnim koracima kucaš na vrata,
moli se i ona a privid su i tišine
vode na obali okrnjenoj plačom
ti si ta noć u kojoj je pesma zamrla
ugasivši pogled
u sutonu svakog žala
za nekim sutra što je mulj samo.

 

 

 

 

 

Ferari

Vraćam ti se posle dvadeset godina
da sa strane pogledam pravo u srce
ko putnik koji odavno više ne traži

nikakvo polazište svoje, majko
blago nehajna i u dužnosti ovlaš zakazala,
zanavek detinjasta, Feraro moja

bez ijedne bore na licu
samo su ti barovi i lokali narasli
za u vremenu zastalu čitavu vojsku

od uniformisane mladeži pred aperitiva
‘kompanjoni’ iste fele što se izvečeri
okupljaju na parkingu supermarketa da potroše
pola večeri dok odluče šta će sa sobom

Vraćam ti se zbog kilometarskog zagrljaja Zidina
tvojih ruku širokih što ne znaju za druge

i očiju nekih među pogledima dalekim i različnim

zbog mahovine vlažne i lovora u baštama
plašta tišine što prekriva praznične dane
zbog škripavog gugutanja golubova
nalik drhtavom ritmu stiha kad posrće

zbog vesele upornosti starih zvona
što dužnosti prizivaju i poslednjeg vernika,
zbog pozdrava ostarelih lica sa prozora,
pijačnih čarki žena iz kraja,

zbog trgovaca što znaju svaku satnicu moju,
sve što vredi, ime pasa mojih,
zbog sanjivog mira iza večere
kad posle osam nastupi povečerje

zbog vratolomija bicikli ulicama starog grada,

lica što promiču i balkona trošnih,
međ’ zgradama tunela od sokaka,

venaca nad portama i natpisa bledih
zbog muklog poraza tamnica starih.

Vraćam se da opet čujem priče kamenja,
drveta golemog pod kojim sam pokopala
staru zlatnu ribicu i seju joj ptičicu

Vraćam se da sakupim maglu i otkrijem
uspomena lice što ne žele da ishlape
već ostaju skrivene kao aveti stalne,

dok u tami iščezavaju stradalnička mesta
na periferiji preseljena i daleka kuća bolnička
izgledom je sada ista neka Škola američka

škola što me je pratila i u toaletu
u begu mom od drugih i rekreacije
davno pre što izučih da se hranim
čežnjom za svetom i ljubavnom sušom

 

 

 

 

 

Via Camaleonte

mome bratu

O tvom sam vratu svijena kao o katarki
u neprestanoj meni dolazaka i odlazaka za Tiburtinu
kad nas je nenadano i prvi put smrt pozvala
gurnuvši nas malene u voz ka Rimu

gde je mama za ruku odvela svoju mamu
na poslednju stanicu patnje što je zanavek
ugasila kraljevstvo u Ulici Napoleona
i izbrisala Rim sa mesta ostanka.

Od dva brodolomnika izjutra pristiglih
za pravim kolosekom u potrazi i metežu
ti si bio kapetan sa očima već na pučini
a kormila lišen jer velikima to i ne treba.

Ne znam da l’ u crkvu stigosmo u letu
il’ brojeć na kaldrmi kocku svaku ko nekad
kad sam na veronauku hitajući nedeljom
naizmence nogom birala samo one parne

a od veličine njene zastadosmo na pragu
i međ’prste uhvatih od voštanice suzu
dok je za oltarom govorio neko tiho,

o Terezini koje više nema
i neće mi nikad više u čelo poljubac dati
pred počinak ili za Badnje veče,

niti sa osmehom na pragu sačekivati
nakon četrdeset i dva basamaka
istrčanih u galopu i uvek tačnom računu

A onom što je govorio Baka ti je na nebu
vikala sam strašno
Nebo je na zemlji i u kiši ovoj

od tuge bake više nema,
dok mi sve niz lice
suze nisu potekle.

Dvadeset godina tražeći te negde drugde
vraćam se sad na početak a tebe nema.
uspomene oduvao je kao štapiće mikada
dašak ponosa žestina tornada
a rasuti smo već dve godine ima.

Danas duž Zidina otkrivam lagano izbočine
u ulici Kamelo što vode do ulice Kamaleonte
kamen po korak po kamen u zbiru
ne zaboravljam ni na prozoru svetlo
ne bi li večeras znala je li u čeljustima magle
zev jednog sveta ili međa jednog dana.

Al’ opet se smetem
pa ostajem o vetru svijena
i u ostatku ovog pustog neba.

 

 

 

 

 

Via della Ghiara

I danas sam otkrila jedan vrt
spašeni biser u ljušturi školjke
od drevnih i zavidljivih zidina neke kuće

ne zna još onaj Rimljanin da sam u društvu juče
čula kako kaže o majko božija kakvo sivilo!
ulice u Ferari taje svoje bašte

slaveći zelenilo u dvorištima kuća
gde se ptice mole aminujući tišinu
tajni psalmi na stalnoj vrtešci dana;

i mačke već znaju međ’uličnim sokacima
da se verati mora uz zidove ako se ući hoće,
šmugnuti uz senke mačijih vratanca

opasnog li ulaza na vratima kuća, a onima
što ne umeju da lete ili su velike da klisnu
preostaje samo da se u oči same pretvore

dok netremice motre da ne izgube majušni deo
što iz bisernog sivila lepšajući beži
iz nestvarnog otvora klizećih vrata

koje magla urezuje po zidovima privida.

 

 

 

 

 

Via Mentessi

baki Irmi

Irma je bila treća po redu baka počasna
niko to znao nije, ali kraljica je bila
ulice gde sam kao devojčica rasla;

tankoga struka i bedara razigranih
bambusi od nogu i ljiljani mesto zuba
kamelije oko odveć natapirane kose
kao na glavi kruna

Za volanom belog Fiće
Irmi je motor preo uvek kao maca
visokih peta i kostima elegantnog
noktiju lakiranih i suncobrana šarenog
kretala je ka moru pravog stasa i ponosa;

Irma što je kobajagi mesila
slasne krofne ‘nenadmašne’
što je krišom nedeljom za nas decu
u poslastičarnici nekoj uzimala;

Irma što je govorila da priča sa cvećem
da ono nikad samo ne bilo u tišni
u život vraćala ciklame
i osmehom se nagnuta sa prozora
javljala zovući nas gore kod nje

Irma što je jednog dana iznebuha
poklonila mi sunašce žuto od tenora

kanarinca Ćipija što je glasom znao

da žubori kao reka
u talase i vrtloge mora pretočena
od soliranja njegovog što je do beskraja
dosezalo i tek po zalasku iznemoglog
sunca iščezavalo sa glavicom mu pod krilom;

Irma što me je ostavila samu
kad sam već daleko bila od našega
ili pretihog ili preveselog grada.

 

 

 

 

 

Mome ocu

Napušteni od sunca galebovi danas
na obali jecaju od gladi,
talasi su razvejali ostatke gozbe
u svojoj neumornoj plimi i oseci.
Sećam te se sada kao nekog diva
što me je u naručju neosetno nosio
‘tamo gde je duboko’da bi me
u let poslao i u spasu mom dočekao
pre nego što uronim u vodu.

 

 

 

 

 

Iz zbirke “Krunica uspomena”

 

Svaki kao ovaj Božićni je dan
kad svetlost čista probija sebi
među redovima dubok tunel
da dotakne ledenu i lepu
ruku stisnutu čvrsto oko pera.
Prazna prva strana opet otvorena
u iščekivanju početnoga čina
Beležnicu menjam svaki put kad zamrem
pa u februaru stoga na sniženju
kupujem svezaka pola tuceta barem.

 

Translated by Vesna Andrejevic

******

Credo
nel sacro di ogni incontro
nell’irripetibile stagione di un momento
di Eterno presente che redime il tempo
e si possa entrare infine un cuore aperto
custodire il grido teso in ogni sguardo
tenére parole come canto che nel vento
soffia intensamente ponti tra le storie
sul mare di un silenzio enorme che non cede
quando più non frangono le onde dell’attesa
nel piegarsi a un fondo invano di memorie

 

 

 

 

 

Da Alfabeto dell’invisibile

 

 

Con te ritorna anche la pioggia,
a piccoli passi bussi alla porta,
prega anche lei e mente silenzi
d’acqua alla riva erosa dal pianto;
sei tu la notte dove il canto si è spento
tramontando lo sguardo
nel crepuscolo di ogni rimpianto
di un domani che è fango soltanto.

 

 

 

 

 

A Ferrara

 

Dopo vent’anni ti ritorno
a guardare da fuori dritto nel cuore
da viaggiatore che più non cerca

da tempo alcun riferimento, madre
tanto lieve distratta e inadempiente,
eternamente infante, mia Ferrara

non una ruga sul volto soltanto
i tuoi bar sono cresciuti e i locali
aperti all’esercito fermo nel tempo

dei giovani in divisa per l’aperitivo
iscritti d’ufficio alle “compa” che a sera
si trovano al parcheggio dell’Iper a bruciare
metà della serata nel decidere che fare.

Torno per l’abbraccio di chilometri di Mura
con le mani aperte che non ne sanno altre

e gli occhi tra gli occhi dei dissimili distanti;

per il muschio fradicio e l’alloro dei giardini
il manto di silenzio che apre i giorni festivi,
per il canto stonato dei colombi che ricorda
il ritmo sincopato del verso quando inciampa,

per la gaia ostinazione di antiche campane
che al dovere richiamano l’ultimo fedele,
per il saluto dei vecchi al davanzale,
gli screzi delle donne al mercato di quartiere,

per i negozianti che di me sanno gli orari,
tutto ciò che conta, il nome dei miei cani,
per la quiete da dopocena assonnato
quando alle otto scatta il coprifuoco,

per lo slalom nelle strade del centro tra le bici,

gli incroci di volti e i balconi fatiscenti,
i vicoli scavati come tunnel tra i palazzi,

i fregi sui portoni e le pallide iscrizioni,
per la muta sconfitta di antiche prigioni.

Torno a sentirmi raccontare dalle pietre,
dall’albero grande dove seppellivo
il vecchio pesce rosso e il fratello uccellino,

torno a sarchiare la nebbia per scoprire
il volto dei ricordi che non vogliono svanire
e restano nascosti come spettri per restare,

mentre sfumano nel buio i luoghi del calvario
trasferito a Cona l’ospedale è ormai lontano
somiglia adesso a un college Americano

la scuola che ha visto la mia liberazione
dagli altri in bagno per la ricreazione
molto prima che imparassi a deglutire

la nostalgia del mondo, la siccità d’amore.

 

 

 

 

 

Via Camaleonte

a mio fratello

Al tuo braccio appesa come a un albero maestro
nel viavai di arrivi e partenze a Tiburtina
dopo il primo appello della morte all’improvviso
a spingerci sul treno da bambini verso Roma

dove mamma per mano aveva accompagnato
la sua mamma all’ultima stazione del dolore
che chiuse per sempre il regno in Via Napoleone
cancellando Roma dai posti per restare.

Di due naufraghi approdati al mattino sul binario
per cercare nella folla la giusta direzione,
tu eri il capitano con gli occhi presi al largo
senza timore perché i grandi non ne hanno.

Non so se giungemmo volando a quella chiesa
o contando uno a uno i sampietrini come quando
la domenica mattina raggiungevo il catechismo
centrando con un piede dopo l’altro i sassi pari,

ma che era così grande da fermarci sulla soglia
e che ho colto tra le dita una lacrima di cera
mentre sull’altare un uomo calmo ci parlava

di Teresina come di una che non c’era
e che più non mi avrebbe baciata sulla fronte
la sera nel lettone la vigilia di Natale,

che più non mi avrebbe accolta sulla soglia
sorridendo in fondo ai quarantadue gradini
da fare al galoppo senza mai perdere il conto.

A chi diceva La tua nonna è andata
in cielo, gridavo Il cielo è in terra
e in tutta questa pioggia

di pianto manca nonna,
finché mi sciolsi in acqua
per cadermi lungo il viso.

Ora che ho cercato altrove per vent’anni
ritorno alla partenza per non ritrovarti,
i ricordi come stecche di mikado li ha soffiati
un alito d’orgoglio la tenacia di un tornado
e sono già due anni che ci ha sparpagliato.

Oggi lungo il muro ritraccio lentamente
le gobbe in via Cammello verso via Camaleonte,
sasso dopo passo dopo sasso da contare
senza perdere di vista la luce alla finestra,
per sapere se stasera tra le labbra della nebbia
è la breccia di un mondo o solo il margine di un giorno.

Ma di nuovo perdo il conto
e resto appesa al vento
in questo resto di cielo deserto.

 

 

 

 

 

Via della Ghiara

Anche oggi ho scoperto un giardino
perla in salvo tra le valve di conchiglia
delle antiche mura gelose di una casa

non lo sa il romano che ieri in comitiva
ho sentito dire madonna che griggiume!
che le strade di Ferrara tramano giardini

celebrando il verde nel chiostro delle case
dove pregano gli uccelli nell’amen del silenzio
la salmodia segreta di girandole di giorni;

lo sanno i gatti dei vicoli del centro
che occorre scalare i muri per entrare,
sgusciare con le ombre dalle gattaiole

bocche severe sui portoni delle case
a chi non sa volare o è troppo grande per sgusciare
non resta che essere negli occhi e non lasciare

cedere lo sguardo per non perdere il frammento
che dal grigio-perla fuoriesce sfarfallando
dal vano evanescente delle porte a scomparsa

intagliate dalla nebbia sui muri dell’apparenza.

 

 

 

 

 

Via Mentessi

a nonna Irma

Irma era la terza nonna honoris causa
nessuno lo sapeva ma lei era regina
della strada che abitavo da bambina;

con la vita fina e i fianchi danzanti
le gambe di giunchi e i gigli dei denti
e camelie di capelli cotonati con cura
attorno al capo come una corona,

Irma non perdeva un solo colpo
a bordo dalla bianca Cinquecento
quando in tacchi alti e completo elegante
le unghie laccate e il parasole sgargiante
partiva dritta e fiera verso il mare;

Irma che fingeva d’infornare
la mitica ciambella “superiore”
che dal pasticcere in segreto comprava
per noi bambini nel fine settimana;

Irma che diceva di parlare con i fiori
di non lasciarli mai nel silenzio da soli,
lei che riesumava ciclamini e spuntava
nel centro sorridente al davanzale
sporgendosi per invitarci a salire;

Irma che senza una ragione
un giorno mi ha donato il sole
giallo del mio piccolo tenore

Cippi il canarino che sapeva

scrosciare con la voce come un fiume
perdersi in onde e vortici nel mare
del suo lungo assolo che sembrava risalire
all’infinito per sfumare solo quando il sole
esausto tramontava con il capo sotto l’ala;

Irma che mi ha lasciata sola
quando ero già così lontana
da questa nostra città tanto sorda o burlona.

 

 

 

 

 

a mio padre

I gabbiani oggi orfani del sole
piangono di fame sul litorale,
le onde hanno spazzato i resti del banchetto
in questo loro strenuo mietere e ridare.
Adesso io ricordo te come un gigante
che in braccio mi portava lievemente
“dove non si tocca” per lanciami
in volo e riacciuffarmi appena prima
che cadessi in acqua per salvarmi

 

 

 

 

 

da La corolla del ricordo, 2009. 2010


Ogni giorno come questo è Natale
quando la luce tersa si scava
profondo un tunnel tra le colonne
a colpire freddissima e bella
la mano stretta attorno alla penna.
La prima pagina bianca è di nuovo
aperta in attesa di un gesto d’inizio
Cambio agenda ogni volta che muoio
per questo a febbraio in saldo ne acquisto
una mezza dozzina almeno.

No widget added yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow Us

Get the latest posts delivered to your mailbox:

%d bloggers like this: