Facebook

Liu Xiaobo: Il poeta come un sarto / Pesnik je poput krojača

SARTO

 

Il poeta come un sarto

si punge mentre scrive

forse punge pure te mentre lo leggi

o mentre ascolti – se ha una voce ancòra

 

dita sui tessuti attente

ai fruscii e a ogni piega

alle trame alle forme dell’umano

 

ma una metafora ora non serve

al poeta la vita manda i calli

gli hanno tolto il potere e lui si piega

perché solo chi è chinato poi risorge

 

(immaginate il poeta: si affranca

dalle catene con un ago e un filo

lui immagina voi che lo aspettate

in cuciture e in stoffe lui ogni giorno

lui mette gli ideogrammi di un poema:

si spogliano la sera tutti insieme

i carcerieri e hanno Liu con loro

e leggono tra i panni un’altra vita).

 

 

 

 

 

A OGNUNO

 

leggendo Simone Weil

 

Se avessi liberato dall’odio

un dito del nemico

– allora questo acuto

mortaio di parole che è il poema

non sarebbe stato solamente tregua

ma festa di perdono –

perché se scrivo e non cambio a cosa serve?

ma solo se io muto tu ti salvi

 

sono poeta per stringere mani

e non solo cantare ma spedire

a ognuno la sua busta di messaggio

a ognuno la poesia tolga ogni laccio

parola détta attenti su ogni faccia:

poesia: non essere soltanto mia.

 

 

 

 

 

IO SONO UN PAESE

 

a Morena

 

La poesia è il mio paese: ci vivo

e potete venirci anche voi a provare

cos’è il rumore che riflettono le case

per le strade dove gente passa e vive

e non conta quanto tempo vi trascorre

 

un paese e il suo ricovero di anziani

casa estrema dove il corpo si raccoglie

e appassisce e cade mentre la memoria

resiste o li abbandona sopra i letti

dove l’anima si sloga da ogni tempo

 

un paese e il suo santuario su collina

che ovunque stai puoi sempre indirizzarti

alle sue pietre fruste e al campanile

che verso sera scandisce la fine

di questo giorno ma di questo

solamente – e fa il domani certo

(tensioni personali

tra i riti collettivi

nella cappella per metà nascosta

dove la croce è sempre porta aperta)

 

ecco la scuola: lei stana la paura

di essere i soli a non capire il mondo

e poi la biblioteca

le mura bianche e nere

e tutte quelle storie e quei pensieri

che la fanno fortezza e insieme fòro

luogo più grande della sua cultura

planetario di vite parallele

 

ed è un paese con i suoi negozi

dove si crea si compra o si baratta:

un paese con edicola e piazza

dove prima o poi arriva chi passa

 

tra le sue case ci trovi anche la mia:

sono arrivato: ma non finisce qui

questa poesia (eccola: è via).

 

Stefano Serri, da Prove di un discorso. In uscita per Oedipus.

KROJAČ

 

Pesnik je poput krojača

zna da se ubode dok peva

a možda ubode i tebe dok mu čitaš stih

ili dok ga slušaš – ako još ima glasa

 

i prste koji paze na štof.

na svaki trzaj i nabor

na niti i kalupe čovečije

 

ali nikakva metafora sad ne treba

pesniku život sâm šalje žuljeve

uzeli su mu moć i on je povio leđa

jer samo se pognut čovek može opet uspraviti

 

(zamislite samo pesnika: oslobađa se

iglom i koncem okova

mašta o vama koji ga čekate

međ’ šavove i štofove vazdan

on umeće slova jedne poeme:

uveče se skupa svlače svi tamničari

i sa Pesnikom u društvu

iščitavaju međ’ odećom neki novi život).

 

 

 

 

 

 

SVAKOM BIĆU

 

čitajući Simon Vejl

 

Da sam lišio mržnje

bar jedan prst neprijatelja

– onda ova bučna prangija reči

što čini ovu poemu

ne bi bila samo zatišje

već praznik praštanja –

jer ako pišem a ne menjam se čemu sve?

Ali samo ako sam drugačiji, tebi je to spas

 

pesnik sam da bih pružio ruku

i ne samo da bih pevao već i otpremio

svakom njegovu kovertu sa porukom

da svakom biću poezija skine svaku omču

reč piše mir na svakom licu:

pesmo, ne budi samo moja.

 

 

 

 

 

JA SAM JEDNA VAROŠ

 

posvećeno Moreni

 

Pesma je moja varoš: ja u njoj živim

možete i vi u nju doći da osetite

kakve to šumove odašilju kuće

ulicama gde svet prolazi i živi

i nije važno koliko vremena tu prođe

 

jedna varoš i njen dom za vremešne

krajnje utočište gde se telo skupi

i vene i propada dok pamćenje

opstaje ili ih napušta nad krevetima

gde duša pravi iskorak iz svakog vremena

 

jedna varoš i njen hram na bregu

gde se sa svakog mesta možes upraviti

ka njenom opustelom kamenjaru i zvoniku

koji izvečeri otkucava kraj ovom danu

ali samo ovom – dok naredni čini izvesnim

( lični damari

među zajedničkim ritualima

u poluskrivenoj kapeli

gde je krst vazda otvorena porta)

 

evo i škole: ona isteruje strah

da smo jedini koji ne shvataju svet

a tu je i biblioteka

bele i crne zidine

i sve one priče i misli

koje od nje čine i tvrđavu i sudnicu

najveće mesto njene kulture

planetarijum istovremenih života

 

i to je varoš sa svojim radnjama

gde se nešto stvara, kupuje ili trampi:

varoš sa kioscima i trgovima

gde pre ili kasnije stigne svaki prolaznik

 

među njenim kućama naći ćeš i moju

ja sam pristigao: ali se ovde ne završava

i ova pesma ( i evo: i ona iščezla je )

 

trad. di Vesna Andrejevic

No widget added yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow Us

Get the latest posts delivered to your mailbox:

%d bloggers like this: